0

Szanowni państwo

Bardzo nam miło, że możemy powitać Państwa na naszej stronie poświęconej problematyce budownictwa pasywnego. Jak zapewne Państwo się orientujecie budownictwo pasywne jest
budownictwem, które obecnie cieszy się największym zainteresowaniem ze względu na niskie koszty późniejszego ogrzewania domu.

W tym miejscu jesteśmy zobowiązani zaproponować Państwu ogrzewanie elektryczne, gdyż w tym przypadku koszty ogrzewania elektrycznego są porównywalne (a nawet w niektórych
przypadkach mniejsze) z kosztami ogrzewania tradycyjnego.

Ogrzewanie elektryczne, czy to za pomocą przewodów grzejnych (kabli grzejnych), czy mat grzejnych, czy ogrzewania bezpośredniego, czy ogrzewania akumulacyjnego jest ogrzewaniem, które nie wymaga wybudowania pomieszczenia kotłowni, wybudowania komina, corocznych przeglądów i konserwacji, czy w końcu ciągłego zaopatrywania się w paliwo czy opał.

0

Termomodernizacja

Oto rozkład temperatur w zależności od zastosowanego systemu ogrzewania w porównaniu do idealnego (fizjologicznego) rozkładu temperatury w pomieszczeniu.

Porównanie rozkładu temperatury
a – ogrzewanie idealne, b – ogrzewanie podłogowe, c – ogrzewanie sufitowe,
d – ogrzewanie grzejnikowe (na ścianie zewnętrznej), e – ogrzewanie grzejnikowe (na ścianie wewnętrznej)

 

Dla przykładu prześledźmy rozkład temperatury przy ogrzewaniu idealnym, podłogowym i tradycyjnym.

 

Ogrzewanie idealne

Idealny rozkład uwzględniający fizjologię człowieka powinien być następujący: temperatura podłogi – 24oC, temperatura wokół głowy – 19oC, temperatura pod sufitem około 16 – 17oC. Taki rozkład temperatury zapewnia najwyższy możliwy komfort cieplny.

 

 

 

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest najbliższe idealnemu rozkładowi temperatury uwzględniającej fizjologię człowieka. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane na całej powierzchni podłogi zgodnie z prawami fizyki. Przy temperaturze podłogi 24oC temperatura na wysokości głowy wynosi około 20oC a pod sufitem nie przekracza 19oC. W ten sposób ogrzewanie podłogowe zapewnia najwyższy komfort cieplny w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

 

 

 

Ogrzewanie tradycyjne

W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami tradycyjnymi całe ciepło grzejnika jest (zgodnie z prawami fizyki) transportowane do góry. Powoduje to przegrzanie górnych części pomieszczeń natomiast niedogrzanie partii dolnych. Dość duża temperatura w okolicy głowy (23oC) staje się przyczyną dyskomfortu.

 • Oto rozkład temperatur w zależności od zastosowanego systemu ogrzewania w porównaniu do idealnego (fizjologicznego) rozkładu temperatury w pomieszczeniu.   Dla […]

  Termomodernizacja

  Oto rozkład temperatur w zależności od zastosowanego systemu ogrzewania w porównaniu do idealnego (fizjologicznego) rozkładu temperatury w pomieszczeniu.   Dla […]

  >>

 • Termowizja to metoda badawcza polegająca na bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów. Dzięki tej metodzie można zobaczyć więcej i […]

  Badania termowizyjne

  Termowizja to metoda badawcza polegająca na bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów. Dzięki tej metodzie można zobaczyć więcej i […]

  >>

 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków, zwane również Certyfikatami Energetycznymi lub krócej SChE, zostały wprowadzone w Polsce w drodze nowelizacji ustawy Prawo […]

  Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

  Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków, zwane również Certyfikatami Energetycznymi lub krócej SChE, zostały wprowadzone w Polsce w drodze nowelizacji ustawy Prawo […]

  >>

 • Problem racjonalnego wykorzystania energii nabiera coraz większego znaczenia w dobie wyczerpywania się zasobów paliw pierwotnych (węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej) […]

  Potrzeba racjonalnego wykorzystania energii.

  Problem racjonalnego wykorzystania energii nabiera coraz większego znaczenia w dobie wyczerpywania się zasobów paliw pierwotnych (węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej) […]

  >>