Badania termowizyjne

Termowizja to metoda badawcza polegająca na bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów.
Dzięki tej metodzie można zobaczyć więcej i precyzyjne przedstawić wyniki badań w formie kolorowych zdjęć .

„Obrazy mówią więcej niż tysiące słów”

W czasach rosnących kosztów energii bezdotykowy pomiar temperatury zyskał sobie wielu przyjaciół zarówno w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym jaki i w konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych i energetycznych.

W budownictwie mieszkaniowym zużycie energii jest wysokie i szacuje się , że wynosi około 50 % krajowego zapotrzebowania w energię końcową. W takiej sytuacji uzasadniona staje się optymalizacja każdego projektu budowlanego pod względem łącznych kosztów inwestycji i eksploatacji. Na koszty eksploatacji największy wpływ mają koszty ogrzewania. Zatem najczęstszym zastosowaniem termowizji w tej dziedzinie jest ocena stanu izolacji cieplnej budynków oraz wykrywanie niewłaściwych połączeń elementów, czy też wad materiału. Przykłady zastosowania termowizji do ww celów znajdują się poniżej:

Na powyższych termogramach wyraźnie widać, że za pomocą badań termograficznych można w szybki , bezinwazyjny sposób sprawdzić rodzaj i jakość zastosowanych materiałów i technologii, wykryć wady w izolacji lub jej brak oraz wykazać niestaranność wykonania prac budowlanych i wykończeniowych w obszarach ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Należy jednak pamiętać, że kamera termowizyjna pokazuje jedynie rozkłady temperatury na powierzchni badanego obiektu. Nie umożliwia spojrzenia w jego wnętrze. Mimo to dzięki znajomości rozkładu temperatury na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej przegrody , możemy określić wielkość strumienia ciepła przepływającego przez nią, gdyż jest ona zależna od różnicy temperatur po obu stronach przegrody.