Termomodernizacja

Oto rozkład temperatur w zależności od zastosowanego systemu ogrzewania w porównaniu do idealnego (fizjologicznego) rozkładu temperatury w pomieszczeniu.

Porównanie rozkładu temperatury
a – ogrzewanie idealne, b – ogrzewanie podłogowe, c – ogrzewanie sufitowe,
d – ogrzewanie grzejnikowe (na ścianie zewnętrznej), e – ogrzewanie grzejnikowe (na ścianie wewnętrznej)

 

Dla przykładu prześledźmy rozkład temperatury przy ogrzewaniu idealnym, podłogowym i tradycyjnym.

 

Ogrzewanie idealne

Idealny rozkład uwzględniający fizjologię człowieka powinien być następujący: temperatura podłogi – 24oC, temperatura wokół głowy – 19oC, temperatura pod sufitem około 16 – 17oC. Taki rozkład temperatury zapewnia najwyższy możliwy komfort cieplny.

 

 

 

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest najbliższe idealnemu rozkładowi temperatury uwzględniającej fizjologię człowieka. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane na całej powierzchni podłogi zgodnie z prawami fizyki. Przy temperaturze podłogi 24oC temperatura na wysokości głowy wynosi około 20oC a pod sufitem nie przekracza 19oC. W ten sposób ogrzewanie podłogowe zapewnia najwyższy komfort cieplny w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

 

 

 

Ogrzewanie tradycyjne

W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami tradycyjnymi całe ciepło grzejnika jest (zgodnie z prawami fizyki) transportowane do góry. Powoduje to przegrzanie górnych części pomieszczeń natomiast niedogrzanie partii dolnych. Dość duża temperatura w okolicy głowy (23oC) staje się przyczyną dyskomfortu.